Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi