Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijeldoga Odluke o sklapanju nagodbe između Adria sistem d.o.o. Zagreb i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb, odnosno njihovog pravnog sljedbenika, s jedne strane i Općine Mljet, s druge strane radi razrješenja međusobnih prava, obaveza i odgovornosti proizašlih iz sklopljenih kupoprodajnih ugovora za čest.zem. 3030/2 i 3030/25, obje k.o. Korita i dijela čest.zem. 1507 k.o. Prožura

Zaključak o prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe između Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb i Općine Mljet,