Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

zaključak o utvrđivanju prijeloga Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet – I izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Programa izgradnjekomunalne infrastrukture iz čl 30. st 2. ZKD za 2018. godinu