Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak u svezi s Izvješćem o godišnjem popisu imovine Općine Mljet na dan 31. prosinca 2018. godine

Zaključak u svezi s Izvješćem o godišnjem popisu imovine Općine Mljet na dan 31. prosinca 2018. godine