Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak u svezi s Izvješćem o provedenom godišnjem popisu imovine Općine Mljet – nekretnina, pokretnina, potraživanja, obaveza i novca na dan 31. prosinca 2017. godine – 41/2018-PAO

Zaključak u svezi s Izvješćem o provedenom godišnjem popisu imovine Općine Mljet – nekretnina, pokretnina, potraživanja, obaveza i novca na dan 31. prosinca 2017. godine