Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak u svezi s Izvješćem o provedenom godišnjem popisu imovine Općine Mljet: nekretnina, pokretnina, potraživanja, obaveza i novca na dan 31. prosinca 2019. godine

Zaključak u svezi s Izvješćem Godišnji popis imovine 2019. godine