Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak u svezi s Izvješćem o provedenom godišnjem popisu imovine Općine Mljet: nekretnina, pokretnina, potraživanja, obaveza i novca na dan 31. prosinca 2021 . godine

Zaključak godišnji popis na dan 31.12.2021.