Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DONESENA ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ID UPU NASELJA SAPLUNARA

Nakon provedenog zakonskog postupka donesena je predmetna Odluka kojom je postupak meritorno označen.

Odluka slijedi

Odluka da nije potreban OPSPUO ID UPU naselja Saplunara