Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2024. I 2025. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu i nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Opći dio

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Posebni dio

Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. – Plan razvojnih projekata

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu

Obrazloženje nacrta prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s projekcijama  proračuna za 2024. i 2025. godinu i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu