Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

Objava_Ministarstvo gospodarstva_edukacija o inovacijskim vaucerima i certifikaciji-1