Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZRADA ID PPUO MLJET

Općinsko vijeće Općine Mljet donijelo je akt o predmetnoj izradi.

Akt je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Službenom glsniku Općine Mljet, te je dostavljen javnopravnim tijelima i susjednim općinama i gradovima.

Odluka slijedi:

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet