Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine

Postupajući sukladno odredbama meritornih zakonskih propisa i odredbama Statuta i općih akata Općine Mljet, Općinski načelnik donio je propisano Polugodišnje izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine.

Izvješće je sastavljeno u skladu s obaveznim Uputama i sadrži tekstualni i financijski tablični dio.

Izvješće se objavljuje na mrežnoj stranici i dostavlja regionalnom županijskom koordinatoru za strateško planiranje pri DUNEA-i.

Meritorni doneseni akti slijede: