Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MLJET

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Mljet
izrađeno je Izvješće u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju koje se se i
objavljuje u cijelosti.

Link objave bit će objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja.

Sken Izvješća slijedi:

Izvješće