Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ID PPDNŽ

Javna rasprava o prijedlogu ID PPDNŽ (ponovno) održat će se od 04.lipnja do 04. srpnja 2018.godine.

Oglas za ponovnu javnu raspravu slijedi:

Ponovna javna rasprava od prijedlogu IDPPNDŽ,3