Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GOSPODARSKU NAMJENU NA PREDJELU ŽUKOVAC OZNAKE K.Č.BR. 2092/1 K.O. B. POLJE

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju građevinske parcele na predjelu Žukovac oznake k.č.br. 2092/1 k.o. Babino Polje.

Rok za dostavu ponuda je 29. ožujka 2022. godine u 13:00 sati.

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta unutar GZ Žukovac

Kartografski prikaz iz prijedloga UPU GZ Žukovac s okvirno označenom mikrolokacijom

Zemljišnoknjižni izvadak za k.č.br. 2092/1 k.o. B. Polje