Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC-24 LC-69081 (P. Luka) – LC-69070 (Okuklje) u dijelu k.o. Prožura