Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni poziv za predlaganje u postupku izrade i donošenja ID PPUO Mljet

U toku je postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mljet.

Radi što kvalitetnije izrade nacrta prijedloga Plana upućuje se javni poziv svim zainteresiranima za davanje prijedloga u ovom postupku sve polazeći od donesene i objavljene Odluke o izradi i donošenju ID PPUO Mljet.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za dostavu zahtjeva u postupku ID PPUO Mljet