Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 16.05.2021.GODINE ZA OPĆINU MLJET

Objavljuju se konačni rezultati lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021.godine za Općinu Mljet i to za Općinsko vijeće Općine Mljet i Općinskog načelnika Općine Mljet.

Konačni rezultasti se objavljuju na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet

Odluke o utvrđivanju konačnih rezultata slijede:

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općisnko vijeće

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općinskog načelnika