Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACRT PRIJEDLOGA PLANA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKE SVRHE NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Sukladno općim aktima Općine Mljet i Zakonu o pravu na pristup informacijama predmeti akt upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga i prateći dokumenti slijede:

E- savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana korištenja javnih površina

Nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina

Obrazac e- savjetovanja nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina