Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja.

Doneseni akti slijede:

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Rješenje o imenovanju Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća

SAZVANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 09. lipnja 2022. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća, a vezani uz imenovanja.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje
Uprave – direktora Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Riješenje o imenovanju Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju Etičkog vijeća

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Doneseni akti slijede:

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Mornarička desantna pješadijska satnija Mljet

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Mljet za 2022.godinu otočnim zdravstvenim djelatnicima

Etički kodeks u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2022.godinu – I. izmjena i dopuna

Provedba komunikafcijske strategije za projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”

Poštovani,

slobodna sam još jednom proslijediti  vam mail koji je gospodin Mladen Pandža iz Državne geodetske uprave poslao 09. svibnja, a vezan je za javnu tribinu koja će se održati

u petak. 3. lipnja s početkom u 11 sati u Galeriji „Stara skula“ na adresi Goveđari 14.

Sve detalje o javnoj tribini možete pronaći u mailu niže, kao i u priloženim dopisima.

Vas ljubazno molimo da podržite ova projekt objavom bannera i obavijesti na vašim stranicama, kao i da 200 letaka koje ste dobili (ili će ovih dana biti dostavljeni na Vašu adresu) iz Državne geodetske uprave izložite na vidljivo mjesto u prostorima Vaše općine kako bi bili dostupni građanima.

Bannere i informativni letak za objavu na web stranici Vaše općine možete preuzeti sa sljedeće adrese:

https://eppr.dgu.hr/preuzimanja

Također Vas molim da informaciju o dolasku predstavnika Vaše općine na javnu tribinu javite na ovaj mail do četvrtka, 02. lipnja.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE MLJET PROVEDENIH 15. SVIBNJA 2022. GODINE

Po proteku roka za isticanje prigovora na objavljene rezultate predmetnih izbora, a budući prigovora nije bilo, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet objavilo je konačne  rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.

Akti o objavi konačnih rezultata slijede:

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Soline provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Goveđari provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Polače provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Blato provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zabrežje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zadublje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Sobra provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Prožura provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Maranovići provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Korita provedenih 15. svibnja 2022. godine.

SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 01. lipnja 2022. godine u 14:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 11. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Etičkog kodeksa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet