Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

ZAVRŠENI IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Dana 15. svibnja 2022. godine održani su i završeni izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet.

Rezultati su utvrđeni zapisnikom općinskog izbornog povjerenstva polazeći od rezultata utvrđenih zapisnicima biračkih odbora.
Objavljuje se zapisnik općinskog izbornog povjerenstva od čije objave slijedi rok za prigovor u trajanju od 48 sati.
Po proteku naprijed navedenog roka bit će doneseni i objavljeni ponovljeni rezultati izbora.
Zapisnik OIP-a slijedi:

Zapisnik o radu općinskog izbornog povjerenstva o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na dan 15. svibnja 2022. godine.

OBAVIJEST FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST O AKCIJI UKLANJANJA OTPADNIH VOZILA NA OTOCIMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u RH, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito otpadno vozilo ili 0,50 kn/kg za necjelovito otpadno vozilo.

Pozivaju se zainteresirani građani koji žele predati svoje otpadno vozilo ovlaštenom sakupljaču i za to ostvariti naknadu da se jave u Općinu/Grad ili svom komunalnom redaru u svrhu prijave podataka o vozilu. Prijave je moguće podnijeti do 30. lipnja 2022. godine.

Cilj ovog Javnog poziva je čišćenje lokacija na otocima u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja ovlaštenim sakupljačima radi daljnje obrade te očuvanje prirodnih ljepota kojima je Republika Hrvatska bogata. Ovim akcijama jačamo svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –  Nacionalni javni pozivi i natječaji | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU – POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

I ove 2022. godine Općina Mljet će uz proslavu Dana Općine 2022. godine dodijeliti javna priznanja Općine Mljet u skladu s odredbama Statuta Općine Mljet i odredbama općih akata Općine Mljet.

Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Mljet donio je meritoran zaključak temeljem kojeg se raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA, TE BIRAČKIH MJESTA NA IZBORIMA ZA MJESNU SAMOUPRAVU NA DAN 15. SVIBNJA 2022 GODINE

Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga kandidacijskih lista na izborima za mjesnu samoupravu na dan 15. svibnja 2022. godine dana 26. travnja 2022. godine u 16:00 sati Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet izvršilo je pregled i kontrolu predanih prijedloga kandidacijskih lista i utvrdilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora, kao i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet također je donijelo Rješenje  o utvrđivanju biračkih mjesta na izborima za mjesnu samoupravu 15. svibnja 2022.godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet utvrđuje da izborna promidžba za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora započinje po proteku propisanog roka nakon objavljivanja pravovaljanih kandidacijskih lista, dakle 30. travnja 2022. godine i traje do 13. svibnja 2022. godine.

Pravovaljane kandidacijske liste, zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista i rješenje o utvrđivanju biračkih mjesta slijede:

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.   Doneseni akti slijede:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju, dio k.č.br. 2092/1  k.o. Babino Polje, predio Žukovac

Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02008: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I KOMUNALNO OPREMANJE PROSTORA

RASPISANI IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Odlukom Općinskog vijeća Općine Mljet raspisani su izbori za mjesnu samoupravu – izbor Vijeća mjesnih odbora.

Izbori će se održati dana 15. svibnja 2022. godine (nedjelja) od 9:00 do 17:00 sati.

Kandidacijske liste predaju se Općinskom izbornom povjerenstvu do 26. travnja 2022. godine (utorak) do 16:00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će biračka mjesta i imenovati biračke odbore, a što će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Mljet. Akt o raspisivanju izbora slijedi:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede: