Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Sken obavijest o izradi ID UPU Saplunara