Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavijest o javnom uvidu i izlaganju Glavna procjena obala P. Luka

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
„Uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, otok Mljet“

Obavijest o javnom uvidu i izlaganju Glavna procjena obala P. Luka