Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBJAVA KANDIDACIJSKIH, PRAVOVALJANIH I ZBIRNIH LISTA ZA LOKALNE IZBORE 2021. GODINE ZA OPĆINU MLJET

Nakon provođenja kandidiranja objavljuju se kandidacijske pravovaljane i zbirne liste za lokalne izbore u Općini mljet 2021.godine, a za iuzbor Općinskog vijeća Općine Mljet i Općinskog načelnika Općine Mljet.

Rokovi za podnošenje prigovora teku ode ove objave, a objava će biti izvršena i na oglasnoj ploči Općine Mljet i u Slobodnoj dalmaciji u izdanju od 01.05.2021.

Predmetne liste slijede:

Kandidacijske i zbirna lista za OV

Pravovaljana kandidatura i zbirna lista ON