Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBJAVA O ZAVRŠENIM JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA PROSTORNIH PLANOVA

Završene su javne rasprave o prijedlozima prostornih planova: ID UPU naselja Saplunara, ID UPU naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska2 i UPU GZ Žukovac na način da su o tome sastavljena meritorna izvješća.

Meritorna izvješća slijede: