Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Objavljivanje javnog poziva za dodjelu mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima

Kao i svake godine Općina Mljet je u svom Proračunu planirala i osigurala sredstva za dodjelu mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima.

Sukladno odredbama Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu upućuje se javni poziv temeljem kojeg se svi potencijalni korisnici mogu prijaviti za dodjelu predmetne potpore.

Prijavu mogu podnijeti korisnici i Savez umirovljenika Hrvatske i mjesni odbori u ime i za račun korisnika.

Poziv je otvoren do 12. ožujka 2018. godine.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za podnošenje zamolbi radi odobrenja redovite mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima u 2018. godini