Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Izrada projekta “Tematske staze Babinog Polja” – smeđa signalizacija (95/2017-PAO)

Odluka prihvat ponude projekt smeđa signalizacija