Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Nabava višenamjenskog sportskog semafora (99/2017-PAO)

Odluka odabir semafor za sportsko igralište 10-17