Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Nabava Elaborata Plana gospodarenja otpadom na području Općine Mljet za razdoblje 2017. – 2022. godine (102/2017-PAO)

Odluka nabava PGO Općine Mljet 10-17