Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Nabava prometnog elaborata za potrebe projekta “Tematske staze Babinog Polja ” – smeđa signalizcija (105/2017-PAO)

Odluka odabir prometni elaborat smeđa signalizacija 10-17