Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet