Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (98/2017-PAO)

Odluka odabir sanacija ceste Sutmiholjska hitni 10-17