Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.   Doneseni akti slijede:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju, dio k.č.br. 2092/1  k.o. Babino Polje, predio Žukovac

Odluke o preraspodjeli planiranih rashoda/izdataka u Proračunu Općine Mljet za 2022. godinu unutar Glave 02008: PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I KOMUNALNO OPREMANJE PROSTORA