Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJAĆA OPĆINE MLJET

Dana 21. rujna 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili:  izvješća za prvo polugodište 2018. godine, izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

Odluka o naknadi za razvoj na području Općine Mljet

Odluka o statusu sklopljenih ugovora o raspolaganju zemljištem

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet.

Procjena rizika od velikih nesreca_Opcina Mljet_bez potpisa 27.06.2018.