Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 30. siječnja 2019. godine u 10:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti vezani uz problematiku komunalnog gospodarstva, porezni  akti iz nadležnosti JLS, akti vezani uz upravljanje i raspolaganje općinskom imovinom, godišnji programi za 2019. godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti, slijede:

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluke o prodaji zemljišta i nagodbi s Tinom Bralom

Tekst ugovora o nagodbi

Odluka o prijenosu vlasništva čest. zgr. 112 z. ul 145 k. o. Goveđari bez naknade

Program financiranja MO-a u 2019. godini

Program društvenih djelatnosti u 2019. godini

Program gospodarstva u 2019. godini

Program komunalnih djelatnosti u 2019. godini

Program socijalne skrbi u 2019. godini

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2019. godini

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini