Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o gospodarenju nekretninama Općine

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Program rada OV-a za 2020.

Odluka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …