Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljene i usvojene izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

ID Odluke o komunalnom doprinosu ID

Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

ID Odluke o komunalnoj naknadi ID

Odluke o korištenju javnih površina ID

Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika ID

Odluke o NC na području Općine ID

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet ID

Odluke o zakupu poslovnog prostora

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Odluke o donošenju ID

Proračuna za 2020.-II. izmjene i dopune

Polugodišnji obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Plan javne nabave – III. ID