Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 20. studeni2020. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Odluka Proračun za 2021. godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka 2021.

Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program otočnog predškolskog odgoja 2021.

Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program utroška boravišne pristojbe u 2021.

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

Odluka naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Odluka o ID Odluke o osnivanju JVP Mljet