Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju ID PPUO Mljet

Programa rada OV-a za 2021.

Odluka o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o financiranju projekta RD Žukovac

Zaključak o utvrđivanju teksta predugovora o prijenosu poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Odluka o razrješenju imovinskih odnosa s Matana – Periše

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka ID Odluke osnivanje JVP Mljet – konačno redigirano

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka o davanju suglasnosti na Statut JVP Mljet

Starut Javna vatrogasna postrojba Mljet – redigirano