Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje spanj – prosinac 2020.

Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Odluka izrada UPU GZ Žukovac

Odluka izrade ID UPU Sutmiholjska

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Odluka ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak inicijativa donošenja PPUO Mljet Zaključak otočni POS