Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su usvojeni  izmijenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i planovi i aktii iz oblasti Civilne zaštite..

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017.

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet 2018- 2021.godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet