Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 31. siječanja 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. – 2021. godina, akt o javnoj usluzi zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Mljet  i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti, s  slijede:

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021. godinu

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2022. – 2025.

Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2022.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Odluka ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 14. – 21.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2014-2021 – prihvaćeno

Rješenje glavni urednik Službenog glasnika