Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA

Dana 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati održana  je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici su doneseni akti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji planovi i programi iz različitih oblasti, akt vezan uz sastav Upravnog vijeća JVP Mljet i  akt vezan uz upravljanje dijelom općinske imovine.

 

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o provedbi parcelacije čest. zem. 87812 z. ul. 1800 k. o. Babino Polje u katastru i zemljišniku

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“

Plan razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu