Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 16. ožujka 2018. godine  u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su doneseni:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Odluka o ID Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s č. z. 2302-1 z. ul 1468 k.o. B. Polje

Odluka o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu preraspodjelom sredstava

Odluka o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o otpisu nekretnina – zemljišta iz popisa imovine Općine Mljet koje su pravomoćno utvrđene kao vlasništvo RH

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet