Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv za dostavu ponude s ponudbenim listom i izjavom

U skladu s proračunskim aktima i Planom javne nabave za 2018.godinu donesena je odluka o pristupanju predmetnoj jednostavnoj javnoj nabavi i pozvana su tri potencijalna ponuditelja na dostavu ponude.

Poziv i prateća dokumentacije slijede:

Poziv za dostavu ponude s ponudbenim listom i izjavom