Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet s popisom dokumentarnog gradiva Općine Mljet

Predmetna Pravila s Popisom dobila su dana 25. lipnja 2021.godine suglasnost Državnog arhiva u Dubrovniku, te se objavljuju na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Mljet 13. srpnja 2021.godine kada i stupaju na snagu.

Pravila s popisom slijede:

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet

Popis dokumentarnog gradiva Općine Mljet s rokovima čuvanja