Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRIJAM NAMJEŠTENIKA NA POSLOVIMA I ZADAĆAMA: ČISTAĆ – DOSTAVLJAČ – USLUŽITELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Namještenica na predmetnim poslovima i zadaćama otišla je na porodiljni dopust na kojem će predvidivo ostati tri i po godine.

Slijedom ovoga potrebno je izvršiti prijam jednog izvršitelja na određeno vrijeme, do njezinog povratka s bolovanja, na određeno vrijeme.

Sukladno odredbama Zakona dostavljena je nadležnom Zavodu za zapošljavanje prijava potrebe za radnikom.

 

Prijava potrebe za radnikom slijedi:

PR-prijava potrebe za radnikom