Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRODAJA GRAĐEVINSKIH PARCELA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

Dana 07.listopada 2021-.godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu ponude po raspisanom javnom natječaju.

Dana 12. listopada 2021.godine nadležno Povjerenstvo ptvorilo je, analiziralo i ocjenilo pristigle ponude te Općinskom vijeću predložilo donošenje meritornih odluka.

Meritorni zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju, analizi i ocjeni ponuda za kupnju građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska