Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi UPU GZ Zukovac

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2014-2021 – prihvaćeno

Prostorni plan uređenja Općine Mljet
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/2002, 5/2003-ispr, 4/2007, 7/2010, 9/2011, 3/2012, 1/2016 i 1/21

Tekstualni dio
Grafički prikaz
Uvodne stranice grafika
Prostorni plan uređenja Općine Mljet – pročišćeni tekst

 

Urbanistički plan uređenja naselja Saplunara
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 4/2009, 1/2012, 9/2020-ispr.

Tekstualni dio:
Naslovna
Uvod
Formalne odredbe
Odredbe pročišćene
Obrazloženje
Grafički dio:
Namjena
Promet
Infrastruktura
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje

 

Urbanistički plan uređenja naselja Prožurska Luka
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 4/2009, 1/2010-ispr. 1/2012 i9/2020-ispr.

Tekstualni dio:
Naslovna
Uvod
Odredbe formalne
Odredbe pročišćene
Obrazloženje
Grafički dio:
Namjena
Promet
Infrastruktura
Uvjeti korištenja

 

Urbanistički plan uređenja naselja Sobra
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 4/2009, 9/2011, 8/2017 i 11/2017-ispr i 9/2020-ispr.

Tekstualni dio:
Uvod
Odredbe formalne
Odredbe
Obrazloženje
Grafički dio:
Namjena 1. dio
Namjena 2. dio
Promet 1. dio
Promet 2. dio
Infrastruktura 1. dio
Infrastruktura 2. dio
Uvjeti korištenja 1. dio
Uvjeti korištenja 2. dio
Uvjeti gradnje 1. dio
Uvjeti gradnje 2. dio

 

Urbanistički plan uređenja naselja Okuklje
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 9/2011i 9/2020-ispr.

Tekstualni dio:
Naslovna
Uvod
Odredbe
Obrazloženje
Grafički dio:
Namjena
Promet
Infrastruktura
Način korištenja
Uvjeti gradnje

 

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – „Uvala Sutmiholjska 2“
„Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/2017, 11/2017-ispr.

Tekstualni dio:
Uvod
Odredbe
Obrazloženje
Grafički dio:
Namjena
Promet
Infrastruktura 1. dio
Infrastruktura 2. dio
Uvjeti korištenja površina
Uvjeti gradnje
Etapa izgradnje prometnog sustava