Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 16.05.2021.GODINE ZA OPĆINU MLJET

Objavljuju se utvrđeni rezultati lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021.godine za Općinu Mljet i to za Općinsko vijeće Općine Mljet i Općinskog načelnika Općine Mljet.

Rezultasti se objavljuju na mrežnoj stranici Općoine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet, a vidljivi su i na stranici DIP-a i kroz lokalne medije.

Odluke o utvrđivanju rezultata slijede:

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za Općisnko vijeće

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za Općinskog načelnika